Skip to main content

Internationalt spejdercenter

Spejderarbejde på tværs af grænser er spændende og skaber nye muligheder. Derfor er Næsbycentret fra 2008 et af WOSM's anderkendt internationalt spejdercenter.

Vi samarbejder med centre fra mange andre lande, og vi er med i forskellige sammenslutninger, som forsøger at udvikle internationalt spejdersamarbejde. Vi vil, gennem internationalt samarbejde, få inspiration til at udvikle spejderidéen i takt med tiden, så vi forbliver et relevant fritidstilbud for alle børn og unge.

Gæster fra hele verden

Visionen for vores internationale arbejde er at tiltrække så mange spejdere fra Europa, som muligt. Hvert år har vi udenlandske besøgende på vore centerlejre, mest fra Tyskland, Frankrig, Holland, Østrig og Belgien. Disse grupper deltager på lige fod med de danske grupper, og deres deltagelse giver ofte en masse muligheder for at lave spejderarbejde med spejdere fra andre lande og lære om nye traditioner og skikke.

SCENES programme

SCENES står for Scout Centres of Excellence for Nature and Environment og er et internationalt netværk. Næsbycentret er ét af blot ni centre på verdensplan.

SCENES har til formål at styrke tre undamentale roller for natur og miljø i spejderarbejdet:

 • Uddannelse gennem natur og miljø 
 • Læring om natur og miljø
 • Handling (til fordel) for natur og miljø

Som et SCENES center giver Næsbycentret spejdere mulighed for at engagere sig i miljøuddannelsesprogram. Vi har i 2009 premiere på et helt nyt miljøprogram, som vil give spejdere på sommerlejr en helt ny tilgang til miljøaktiviteter. Miljøprogrammet arbejder efter fem pinde, symboliseret ved hændernes fem fingre. 

 • Affaldssortering og genanvendelse på lejren
 • Viden og aktiviteter om energiforbrug
 • Gør en miljøindsats i lokalområdet
 • Lav en miljøerklæring
 • Fortsæt arbejdet når du kommer hjem

Ingen SCENES centre har ens omgivelser, hvorfor hvert eneste center bidrager med forskelligt miljø samt spændende indsigt i tilpasningen til de lokale forhold. Således deltager alle SCENES centre aktivt i at beskytte naturressourcer, der er på centrene, samt bevare hvert centers grønne omgivelser og igennem miljøuddannelsesprogrammer hjælpe spejderne til valg, der afspejler Spejderloven.

GOOSE netværket

Næsbycentret er medstifter af GOOSE netværket - et samarbejde mellem internationale spejdercentret i Europa. I netværket samarbejder vi om udvikling af miljøaktiviteter og vi udveksler erfaringer på tværs af grænserne. Goose netværket er i høj grad til for centermedarbejderne. Således afholder hvert år centermedarbejderseminarer og stabsudveksling for alle centrene.

Stikord fra GOOSE netværkets vision, frit oversat:

 • Sigter mod at forbedre kvaliteten af miljø, natur og kulturelle aktiviteter på europæiske spejdercentre ved at dele idéer, aktiviteter og information.
 • Netværket blev stiftet under den syvende Centerlederkonferrence på Rieneck spejdercenter.
 • Medlemskab er ikke baseret på størrelse, placering, faciliteter m.m. - udelukkende på interesse inden for områderne nævnt ovenfor.

Medlemskabet koster ikke noget, men hvert center skal bidrage til den fælles "aktivitets-rygsæk" + en præsentation af deres center.

Læs mere om Goose Netværket her