Gå til hoved-indhold

Regler og retningslinjer

Næsten alt kan lade sig gøre på Næsbycentret. Vi har dog nogle få generelle lejrregler, man skal holde sig til:

  • Børn skal altid følges med en voksen, hvis de færdes ved søen.
  • Af hensyn til beplantningen og risikoen for at komme til skade, må man ikke færdes på skrænterne.
  • For at sikre, at vi har rafter til alle deltagere hele sommeren, må man ikke save i eller brænde rafterne.
  • Der må ikke bades i søen.

Vandposter
Vandposterne rundt omkring på grunden er kun til at hente vand. Man må ikke bruge dem til opvask eller leg.

Spildevandshuller
Skal graves i plantebælterne og ikke i lejrpladserne. Husk at markere hullet så man ikke risikerer at falde i.

Rafter
Der må ikke saves i eller brændes rafter af.

Parkering
Du kan parkere på vores parkeringspladser ved Skelbycej 126.

Kørsel på grunden
Det er ikke tilladt at køre på grunden med mindre der er givet tilladelse af staben. Trailere må gerne skubbes ind med håndkraft.

Støj
Vi beder alle om at tage hensyn til hinanden og vores naboer. Efter kl. 22 skal der som udgangspunkt være ro.

Bålsteder
På alle lejrpladser er der etableret bålpladser. Hvis I ønsker at etablere en ny bålplads skal I snakke med jeres lejrleder.

Ved søen
Der må ikke bades i søen og det er forbudt at fiske.

Aktiviteter ved søen
Under aktiviteter på søen skal følgende overholdes:

  • Alle bærer rednings- eller svømmevest.
  • Der er en leder over 18 år iført rednings- eller svømmevest til stede.
  • Årer til kanoen er medbragt i båden inden man tager ud på søen.

Hunde
Hunde skal altid holdes i snor. Hvis I ønsker at medbringe en hund bedes du kontakte din lejrleder.