Gå til hoved-indhold

Regler

Næsbycentret er et spejdercenter, og spejdere på grunden har derfor altid førsteprioritet i forhold til aktiviteter og lejrpladser m.v. Som spejdercenter gør vi meget for at være et godt eksempel, og for at have et godt forhold til naboer og lokalområde. Vi prøver også at passe på vores fælles center, og derfor har vi lavet nogle enkle regler, som vi beder alle om at overholde.

Regler på Næsbycentret - Kort version:

  1. Ingen leg på skrænterne ned mod søen
  2. Ingen vandleg og opvask ved vandposterne
  3. Brug altid svømmeveste ved søaktiviteter og ingen fiskeri/badning i søen
  4. Vis hensyn til andre lejere på centret
  5. Parkering skal ske på P-pladsen og ikke i gården foran centerbygningen
  6. Der skal være ro på lejrområdet kl. 23.00

Lidt mere om regler på Næsbycentret

Søen:
Næsbycentrets sø er en grundvandssø, hvilket betyder, at den er lidt utilregnelig. Der vil ofte være et springlag i søen, med relativt varmt vand (alt efter årstiden) i overfladen, men med meget koldt vand et stykke ned. Derfor er det forbudt at bruge søen til badning og dykning p.g.a. faren for kuldechok. Vi bruger søen til tømmerflådesejlads, kajaksejlads og andre vandaktiviteter - ja vi bruger den faktisk til utroligt mange ting, kun fantasien sætter grænserne. Brug søen, men husk at badning og fiskeri er forbudt. Folkeskolens cirkulærer om vandaktiviteter skal i øvrigt overholdes, når man benytter søen.

Vandposterne:
Vandposterne er kun til at hente vand ved. Det er ikke tilladt at bruge vandet til vandkamp eller lignende. Hvis man vil lege med vand, så kan man gøre det ved Søen.

Skrænterne:
Det er ikke tilladt at færdes på skrænterne udenfor trapperne.

Læbælterne:
Man må kun krydse læbælterne ad de eksisterende stier.

Hunde:
Hunde må ikke medtages på Næsbycentret uden særlig aftale med lejrleder eller udlejer.

Støj:
Næsbycentret er et spejdercenter, og vi har et godt forhold til vores naboer. Vi passer på, hvor meget vi støjer, og derfor er det ikke tilladt at spille høj musik udenfor, eller at genere vores naboer på anden måde.

Toiletter:
Vi er mange om toiletterne, og der er meget slid på dem. Vær rare at passe på dem, og sørg for at give besked, hvis der er problemer med enten bad eller toiletter.

Vesterskoven:
Skoven øst for centret: Vesterskoven lige ved siden af centret er privat lukket skov. Vi har tilladelse til at komme i skoven to gange om ugen uden for Jagtsæsonen. Som spejder er det altså muligt at bruge skoven til orienteringsløb på disse tidspunkter, men husk at oplyse udlejer, hvad I har tænkt jer at foretage jer. For ikke-spejder er gennemgang gennem skoven muligt på disse tidspunkter. Husk dog at respektere ejerforholdet og kun at gå på stierne. Husk også, at man ikke må gå over diget i centrets vestlige del.

Affald:
På Næsbycentret sorterer vi vores affald i 6 kategorier. I køkkenet hænger en instruktion i sorteringen. Vi vil bede Jer være opmærksomme på, at affaldssorteringen foregår korrekt, så vi ikke skal omfordele affaldet efterfølgende. Når spandene i køkkenet er fyldte, bæres de ud til vores affaldsdepot lige ved siden af P-området.

Generelt:
Når I er på Næsbycentret, vil vi generelt bede Jer om at huske følgende:

  • Næsbycentret er et spejdercenter, og ikke et vandrehjem.
  • Det er altid lejers ansvar, at deltagerne (børnene) opfører sig ordentligt