Gå til hoved-indhold

Historie

Næsbycentret startede i 1983 på en bar mark

Det har hele tiden været sådan, at der har været for få penge, til den udviklingstakt, som de frivillige medarbejdere, Næsfolket, har kunnet ønske. For en udviklingstakt er altid et kompromis mellem mål og de midler, der er til rådighed.

Næsbycentret skulle være et lejrpladscenter

Derfor måtte det plantes til og grunden måtte formes således, at der , med tiden, fremkom et spændende lejrpladsareal med udfordrende muligheder for troppe og patruljer på lejr.

Næsbycentret skulle være et aktivitetscenter

Derfor skulle der udvikles aktiviteter/beskæftigelse, som puttet i kasser, og med et velbeskrevet idéark lagt ved siden af, kunne styres af en blot nogenlunde begavet spejderleder. Det vigtigste var nemlig ikke at beskæftige spejderne, men at fremme interaktionen mellem spejderlederen, autoriteten, og spejderen, som skal lære ved at handle. Vi har aldrig haft den politik, at centermedarbejderne skulle overtage ansvaret fra lederen, men hjælpe lederen med at fremstå som leder.

Næsbycentret skulle være et uddannelsescenter

Her lagde vi vægten på de uddannelser og aktiviteter, der har med praktisk spejdersport og spejdersport i samklang med naturen at gøre.

Næsbycentret skulle være internationalt

Næsbycentret ønskede fra starten, at opfatte sig selv, og give spejdere en oplevelse af, at være en del af det verdensomfattende spejderfællesskab.

Næsbycentret skulle være foran

Allerede fra starten har det været således, at Næsfolket og bestyrelsen har påtaget sig meget store opgaver for hele tiden at kunne være i spidsen for udviklingen. Vi ønsker ikke at stå og sige til øjeblikket: Hvor er her dog smukt. Men ser spejderarbejdets og menneskehedens berettigelse i, at være igang med at udvikle os til gavn for den enkelte, for samfundet og i samklang med den verden - natur, vi er en del af.